ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМОКОДОВ

(далі – Правила)

Товариство – Товариство з обмеженою відповідальністю «СОС КРЕДИТ», місце розташування: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 23. Засоби зв’язку – поштові або за тел. 0 (800) 211 767

Учасник (и) – Фізичні особи (дієздатні, що досягли 18 річного віку на момент укладання Кредитного договору), що виконали всі необхідні правила участі в Програмі Товариства.

Мета Програми: надати клієнту можливість укладати кредити з Товариством  за зниженими відсотковими ставками .

Промокод – унікальний набір символів, активація якого надає право на отримання кредиту  за пільговими умовами *

* під пільговими умовами мається на увазі отримання Кредиту Учасником зі зниженою відсотковою ставкою, що буде обрана Товариством для кожного Учасника окремо згідно визначеного купону Промокоду.

Кредит – грошові кошти, надані Учаснику на певний строк під певний процент.

1. Загальні положення

1.1. Особа, яка використала Промокод, вважається такою, яка ознайомилась і погодилась з її Правилами та Умовами та приймає їх в повному обсязі та безумовно.

1.2. Товариство залишає за собою право змінювати (повністю або частково) або припиняти дію Програми в будь-який час без попереднього повідомлення. Зміни можуть стосуватися правил Програми, умов участі, правил користування Промокодів та правил застосування Промокодів. Ці Правила визначають умови участі в Програмі «Промокод» та вимоги до її учасників та інші необхідні правила для користування Програмою та Промокодами.

1.3. Учасниками Програми можуть стати фізичні особи, які виконали всі вимоги цих Правил та які не є боржниками Товариства на момент використання Промокоду.

1.4. Участь в Програмі є індивідуальним.

1.5. Учасником Програми може стати тільки фізична особа, яка попередньо дала згоду на обробку своїх персональних даних на сайті Товариства. Під обробкою персональних даних слід розуміти «будь-яка дія або сукупність дій, скоєних в інформаційній системі Товариства, пов’язаних зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням, видаленням відомостей про фізичну особу».

1.6. Участь в Програмі є безкоштовним **

** під фразою безкоштовна участь Товариство має на увазі, що Учасник для отримання Промокоду не надає винагороди та не оплачує винагороду Товариству.

1.7. Компанія зберігає за собою право відмовити в участі будь-якій особі, яка не дотримується Правил та Умов Програми.

1.8. Участь в Програмі може бути припинено за таких умов:

– якщо учасник не дотримується Правил та Умов;

– за власним бажанням учасника після виконання взятих на себе зобов’язань за кредитним договором  (за попереднім письмовим повідомленням);

– в разі припинення діяльності Програми Товариством;

– в інших випадках.

1.10. Компанія забезпечує розміщення діючої версії Умов / Правил Програми на власному сайті: www.soscredit.ua або інформує Учасника в телефонному режимі про:

– умови та правила Програми;

– умови надання зниженої відсоткової ставки та інші запитання, що стосуються участі в Програмі;

– про зупинення, зміну, відмову або про додаткові умови Програми;

2. Умови участі в Програмі.

2.1. Учасником Програми є Учасник, який:

– досяг 18 річного віку на момент використання Промокоду та не визнаний судом або іншим органом недієздатним та /або частково недієздатним;

– не внесений до списків терористів та /або зловмисників в базах України;

3. Порядок використання Промокода:

3.1. Промокоди можуть бути надані Учасникам Програми Товариством або Третіми особами від імені Товариства, та/або можуть бути розміщені на стендах, в мережі Інтернет та нших загальнодоступних місцях за одноосібним рішенням Товариства.

3.2. Товариство залишає за собою право змінювати правила, на які діє Промокод.

3.3. Термін дії промокоду вказано на самому Промокоді.

3.4 Отриманий Учасником Промокод може бути використаний виключно в цілях, зазначених в цих правилах.

3.5. Промокод може бути використаний тільки 1 раз.

3.6. Промокод дає право Учаснику отримати кредит за пільговими умовами.

3.7. Активація промокодом здійснюється шляхом введення його в спеціальне поле на Сайті при дотриманні встановлених для його застосування вимог.

3.8. Активація промокодом Учасником означає його беззастережну згоду з цими Правилами, з умовами використання відповідного промокоду і наслідками його застосування.

3.9. Після активації промокоду при дотриманні правил його використання, Учаснику надається право на знижку в розмірі та на умовах згідно з правилами відповідного промокодом, зазначеним в матеріалах, з якими такий Промокод був отриманий Учасником.

3.10. Учасник несе відповідальність за збереження отриманого унікального промокоду.

3.11. Промокод діє на всій території України, крім тимчасово окупованих території Автономної республіки Крим, а також крім території проведення АТО.

3.12. Промокод може бути використаний одним Учасником тільки один раз, якщо в Промокоді  або на Сайті не вказано інше.

3.13. З метою протидії недобросовісному використанню Промокоду та / або зловживань при використанні Промокоду, Товариство залишає за собою право застосовувати інші, прямо не зазначені в цих Умовах, способи перевірки того, що Учасник оформляє дійсно перший запит з використанням Промокоду, а також відмовляти в наданні знижки в разі виявлення відповідних зловживань і / або несумлінного використання Промокоду.

3.14. Використання Промокоду може бути недоступно з технічних причин та /або в разі не оновлення Учасником своїх браузерів до останньої доступної версії та / або з інших причин за які Товариство не несе відповідальності.

3.15. При розгляді звернень, що стосуються активації або використання Промокоду, служба підтримки Товариства має право запросити, а Учасник зобов’язаний надати підтвердження факту отримання ним Промокоду: фотографію картки з Промокодом, скріншот сторінки з Промокодом та / або інше підтвердження за вказівкою співробітника служби підтримки. У разі ненадання такого підтвердження товариство залишає за собою право відмовити в наданні кредиту з пільговими умовами.

3.16. Товариство може змінювати правила та умови проведення Програми в односторонньому порядку.

3.17. Учасник несе відповідальність за збереження Промокоду, а так само за його використання.

3.18. Товариство залишає за собою право в разі припинення Програми анулювати всі Промокоди видані раніше, а також саме після припинення Програми всі може визнати  невикористані  Промокоди недійсними.

3.19. Для використання Промокоду його потрібно активувати на сайті Товариства. Для активації Промокоду його необхідно ввести в спеціальне поле на Сайті Компанії.

Дані правила розроблені відповідно до умов чинного законодавства України. Будь-які спори щодо виконання умов Програми розглядаються виключно в письмовому позасудовому порядку відповідно до чинного в Україні законодавства та все одно останнє слово залишається за Товариством та Учасники які використали Промокод автоматично підтверджують свою згоду на це.