Сума кредиту
Термін кредиту
Інформація про кредит:
Дата повернення
Тіло кредиту
 гривень
Відсотки
 гривень
До повернення
 гривень
У мене є промокод

Кредит онлайн під 0 відсотків* для нових клієнтів сервісу

Кожному новому клієнту - кредит онлайн під 0 відсотків! Це відмінний спосіб познайомитися з сервісом SOS CREDIT й отримати послуги кредитування на вигідних умовах. Вкажіть необхідну суму і термін, використовуючи калькулятор на головній сторінці сайту, і продовжіть заповнення заявки.

Наступний порядок дій простий - заповнити аплікаційну форму, прикріпити чинну картку будь-якого банку України та відправити заявку на розгляд. Щоб оформити кредит онлайн під 0, рекомендуємо дотримуватися наступних рекомендацій:

  • Вказуйте тільки достовірну інформацію;
  • Заповнюйте всі поля в Особистому Кабінеті;
  • Прикріпіть копії документів (паспорта та ІПН);
  • Перевірте дані на предмет помилок.

Якщо все вірно, взяти кредит онлайн під 0 відсотків не складе труднощів. Залишиться тільки підписати кредитний договір і гроші будуть перераховані на вашу карту протягом 5 хвилин.

Кредит під 0% в SOS CREDIT

Максимальна сума кредитування для нових клієнтів складає до 3 000 гривень терміном до 15 днів. В процесі оформлення кредиту вам не знадобляться додаткові документи, довідки про доходи або склад сім'ї.

Що стосується категорій позичальників, сервіс SOS CREDIT видає кредити всім громадянам України: студентам, пенсіонерам, тим, хто має постійне джерело доходу та безробітним. Виняток становлять тільки жителі АРК і тимчасово окупованих територій.

Де взяти кредит онлайн під 0?

Перед тим як подати заявку на онлайн кредит під 0 багато хто сумнівається, а чи варто звертатися до мікрокредитної організації (МФО)? В першу чергу варто відзначити, що банківські умови багато в чому поступаються МФО. Це стосується швидкості отримання грошей, необхідного пакета документів, часу, витраченого на оформлення кредиту. Якщо в нашій компанії вся процедура займає близько 20 хвилин, то в банку до декількох годин або навіть днів. Погодьтеся, різниця суттєва.

По-друге, навряд чи будь-яка банківська організація пропонує взяти кредит під 0%. Швидше за все, плата за кредитування буде значно вище, та й на сам факт отримання грошей впливає дуже багато чинників: наявність довідки про доходи, позитивної кредитної історії, стабільної роботи.

По-третє, ймовірність отримати невелику суму кредиту в МФО вище, ніж у банку. До того ж, для цього достатньо гаджета або комп'ютера з доступом до інтернету.

Як бачите, онлайн кредит під 0 - це вигідно, зручно і швидко. Подавайте заявку прямо зараз!

* Під фразою «Кредит під 0%» слід розуміті Надання кредиту під 0,01 відсоток за кожен день користування кредитом терміном до 15 днів включно для нових клієнтів.

«Затверджено»

наказом Директора

ТОВ «СОС КРЕДИТ»

Від Наказ №4 - а від 15.11.2017 року

 Офіційні Правила Акції «Кредит під 0 процентів *»

(далі – Правила)

 1. Організатор Акції, територія, строки (тривалість) проведення Акції та мета Акції

1.1. Організатором та Виконавцем Акції «Кредит під 0 процентів» (далі – Акція) для  нових Клієнтів/Позичальників  є Товариство з обмеженою відповідальністю «СОС КРЕДИТ», код ЄДРПОУ 39487128  ( далі Організатор/Товариство).

1.2. Акцію проводить Організатор на території України *, підконтрольній українській владі (далі по тексту - Територія проведення Акції). *за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення у дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Замовника та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції.

1.3. Строк дії Акції: з 19 годин 00 хвилин 15.11.2017 року та до моменту її офіційного припинення Товариством шляхом видання Директором Товариства наказу про припинення Акції  та розміщення інформації про припинення Акції на Сайті Товариства за адресою:  www.soscredit.ua.

1.4. Строк цієї Акції може бути змінено в односторонньому порядку Товариством.

1.5. Метою Акції є: популяризація та просування фінансових послуг Товариства на ринку фінансових послуг, формування та підтримка стабільного рівня зацікавленості споживачів фінансових послуг в Україні.

1.6. Участь в Акції є безкоштовною: Організатор не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

2. Умови участі в Акції, Учасники Акції

2.1. До участі в Акції долучаються Клієнти Товариства – фізичні особи (надалі – Учасники акції/Клієнти/Позичальники), які протягом Строку проведення Акції, уклали вперше (не були Позичальниками Товариства до початку Акції) з Товариством  Договір про надання фінансового кредиту (далі – Кредитний договір), через систему онлайн, а саме на сайті Товариства за адресою:  www.soscredit.ua але за умови, що Клієнт подав заявку на отримання Кредиту в період, що визначений в п. 1.3 цих Правил .

2.2.Учасниками Акції не можуть бути недієздатні, неповнолітні фізичні особи та ті Клієнти, які вже оформляли Кредит у Товаристві. Також не можуть приймати участі в Акції, іноземці та фізичні особи без громадянства, особи без паспорту (недійсний паспорт) або особи без ІПН.

2.3. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням, яке здійснюється кожним потенційним Учасником Акції особисто, виходячи із власних міркувань щодо участі в Акції та беззастережної згоди з цими Правилами. Всім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна в будь-який день упродовж усього періоду її проведення.

3. Фонд Заохочень Акції

3.1. Заохоченням Акції (далі – Заохочення Акції) для Позичальників Переможців Акції є зниження розміру процентної ставки за користування Кредитом. Розмір зниженої процентної ставки становить 0,01% в день за користування грошовими коштами від суми Кредиту, але не більше 15 днів користування Кредитом включно, подальша процентна ставка за Кредитом встановлюється згідно внутрішньої політики Товариства.

3.2. Виконавець забезпечує надання Заохочень Акції Переможцям Акції.

 4. Порядок визначення Переможців Акції

4.1. Всі Учасники Акції, які уклали Кредитний договір у строк визначений в п. 1.3. цих Правил автоматично визнаються її переможцями (далі – Переможці Акції).

4.2. Не відповідають умовам Акції та не можуть бути визнані Переможцями Акції й відповідно отримати Заохочення Акції фізичні особи – клієнти Товариства, які протягом Строку проведення Акції порушили умови відповідного Кредитного договору, укладеного з ними, в частині порядку погашення заборгованості та виконання умов користування кредитними коштами та особи які не виконали в повному обсязі умови цих Правил.

 5. Умови та строки отримання Заохочень Акції

 5.1. Отримання Переможцями Акції Заохочень (встановлення зниженої процентної ставки за користування Кредитом) здійснюється, починаючи з дати вказаної в п. 1.3 Правил та застосовується тільки до Позичальників, які уклали Кредитний договір з Товариством, починаючи з дня проведення Акції та до останнього дня Акції. Знижена процентна ставка за користування кредитом діє до дати проведення Акції (але у будь-якому разі до закінчення акційного Кредитного договору, що був укладений між Товариством та Позичальником у період визначений в п. 1.3. цих Правил). У разі невиконання  Позичальником своїх зобов’язань за  Кредитним договором, процентна ставка за акційними Кредитними договорами може бути збільшена без укладання Додаткової угоди до Кредитного Договору.

5.1.2. Збільшення процентної ставки є правом, а не обов’язком Товариства.

5.2. Заохочення Акції може бути отримане Переможцем Акції тільки за умови виконання ним всіх вимог цих Правил без виключення.

5.3. Виконавець/Товариство має право:

- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;

- відмовити у наданні Заохочень Учаснику Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання таких Заохочень Акції, згідно цих Правил.

 5.4. Організатор Акції звільняється від відповідальності щодо її умов згідно цих Правил, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

5.5. Товариство не компенсує будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочень Акції.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

6.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на сайті Товариства www.soscredit.ua.

6.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Товариством протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Товариством. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на сайті Товариства www.soscredit.ua, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

6.3. Додаткову інформації щодо Акції та її проведення, та іншої інформації, що пов’язана з проведенням Акції можливо дізнатись за номером телефону 0 (800) 211 767 та/або на сайті Товариства, а саме: www.soscredit.ua. 

7. Інші умови

7.1. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення щодо цього приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.3. Всі Учасники Акції надають свою згоду про оброблення, збереження, передачу персональних даних згідно з чинним законодавством України.

7.4. У разі пролонгації користування Кредитом процентна ставка для Учасника (Клієнта) визначається згідно стандартних правил встановлення процентної ставки, що визначена для всіх Клієнтів на момент такої пролонгації.

* Під фразою «Кредит під 0 процентів» слід розуміти надання кредиту під 0,01 процент за кожен день користування кредитом строком на 15 днів включно для нових клієнтів.