Дострокове розірвання Договору (оферти) про надання фінансового кредиту допускається:

– за згодою Сторін – у будь-який момент дії цього Договору;

– в односторонньому порядку Клієнтом – до моменту видачі (надання) Товариством Кредиту Клієнту за цим Договором, але за умови, що повідомлення про розірвання цього Договору надійшло від Клієнта Товариству до моменту видачі (надання) Товариством Кредиту Клієнту за цим Договором.

Згода Сторін про дострокове розірвання цього Договору та повідомлення Клієнта про розірвання цього Договору мають бути оформлені у письмовій формі.

У разі розірвання цього Договору зобов’язання Сторін припиняються.

Детально в Договорі (оферти) про надання фінансового кредиту:

https://soscredit.ua/uk/zapitannya-ta-vidpovidi/priklad-dogovoru-kredituvannya