​Згода суб’єкта на обробку персональних даних

1. Я, який/яка заповнює поля реєстраційної форми у Системі он-лайн кредитування SOS CREDIT (далі за текстом – "Система"), що розміщена на веб-сайті soscredit.ua (далі за текстом – "Веб-сайт"), під час реєстрації у Системі, у відповідності до Закону України від 1 червня 2010 року №2297-VI "Про захист персональних даних" (далі за текстом – "Закон") шляхом натискання кнопки (проставляючи галочку – відмітку у вигляді двох рисок, що сходяться внизу, утворюючи гострий кут у позиції для відмітки (check box)):

1) надаю ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОС КРЕДИТ", яке є юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України: 39487128, місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Почайнинська, будинок 23, (далі за текстом – "Товариство") дозвіл на обробку моїх персональних даних (далі за текстом – "Дозвіл") відповідно до сформульованої мети їх обробки, а саме – для забезпечення реалізації визначеної у Статуті Товариства господарської діяльності, – у складі своїх персональних даних, що вказуються у Системі, яка є джерелом збирання таких даних після уведення цих даних у Системі;

2) підтверджую, що форма, у якій висловлено (виражено) Дозвіл, дає змогу зробити однозначний висновок про надання Згоди суб’єкта персональних даних, а також підтверджую, що не маю претензій будь-якого характеру до такої форми;

3) зобов’язуюсь надавати точні та достовірні персональні дані, а також підтримувати їх в актуальному стані;

4) розумію, що на момент надання цієї Згоди (Дозволу) база персональних даних може перебувати на стадії формування;

5) розумію, що даний текст Згоди, хоча і розміщено на Веб-сайті, але не примушує Товариство включати мої персональні дані до бази персональних даних та/або зберігати мої персональні дані на постійній основі;

6) повідомляю, що мені відомі права, передбачені Законом, джерела збирання, місцезнаходження моїх персональних даних, мета обробки моїх персональних даних, місцезнаходження володільця персональних даних;

7) розумію, що обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки;

8) вважаю, що на момент надання цієї Згоди (Дозволу) Товариством як суб’єктом електронної комерції створено належні умови для захисту моїх персональних даних;

9) повідомляю та підтверджую, що зберігання персональних даних відповідно до цієї Згоди (Дозволу) може здійснюватись Товариством без обмеження строку;

10) надаю згоду на зміну Товариством мети обробки моїх персональних даних, визначеної у цій Згоді (Дозволі), шляхом розміщення відповідного повідомлення на Веб-сайті та/або шляхом направлення відповідного повідомлення за допомогою Служби коротких повідомлень (SMS) чи Служби мультимедійних повідомлень (MMS) на зазначений мною у своєму Особистому кабінеті/у Системі номер мобільного телефону (телефонний номер мобільного (рухомого) зв’язку);

11) повідомляю та підтверджую, що ця Згода (Дозвіл) не вимагає від Товариства повідомляти мене про передачу моїх персональних даних третій особі.