ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СОС КРЕДИТ” (код ЄДРПОУ: 39487128, місцезнаходження юридичної особи: 04070, місто Київ, Подільський район, вулиця Почайнинська, будинок 23) надає короткострокові Кредити на умовах платності, строковості та повернення.

Інформація про юридичну особу:

Інформація про установу.

Свідоцтво.

Ліцензія.

Контакти:

Гаряча лінія:

0 (800) 211 767 з 08:00 до 21:00 (щоденно)

Технічна підтримка:

0 (800) 211 767 з 08:00 до 21:00 (щоденно)

Електронна пошта: support@sos-credit.com.ua

Адреса власного вебсайта: https://soscredit.ua/

Режим роботи чату: з 09:00 до 21:00.

Сервіс працює цілодобово без вихідних.

Договори Кредиту укладаються в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства в електронній формі відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про електронну комерцію» та інших .

Укладення Договору здійснюється покроково, шляхом проходження наступних обов’язкових етапів:

 1. Ознайомлення Споживача з інформацією про Товариство та послуги, що надаються ним, яка розміщена у відповідних розділах на офіційному веб-сайті Товариства.
 2. Обрання Споживачем параметрів Кредиту (сума та строк), реєстрація Особистого кабінету, ідентифікація й верифікація Споживача, подання ним Заявки на отримання Кредиту та підписання Паспорту Кредита, згенерованого за заявленими параметрами Кредиту. Відповідальність за достовірність наданої інформації при реєстрації Особистого кабінету несе Заявник.
 3. Верифікація банківської картки Споживача шляхом тимчасового блокування суми від 0,00 грн до 2,00 грн.
 4. Оцінка кредитоспроможності Заявника на підставі вказаних ним даних при реєстрації Особистого кабінету, інформації, отриманої Товариством з бюро кредитних історій та інших відкритих інформаційних джерел, та прийняття рішення щодо погодження/відмови у видачі Кредиту.
 5. Розміщення Оферти в Особистому кабінеті Споживача та надання можливості вивчити умови Оферти та поставити, у разі необхідності, будь-які питання щодо умов Оферти для прийняття Споживачем зваженого, свідомого рішення. Оферта генерується у вигляді повного тексту Договору Кредиту.
 6. Прийняття умов Оферти шляхом направлення Товариству відповідного електронного повідомлення, підписаного електронним підписом одноразовим ідентифікатором, який надсилається Споживачу Товариством за вказаними контактними даними.

Спосіб надання Кредиту – безготівкове перерахування коштів на банківську картку споживача.

Сплата податків і зборів за рахунок Заявника/Позичальника в результаті отриманої фінансової послуги не здійснюється.

Загальні витрати за Кредитом залежать від обраних Споживачем параметрів Кредиту, програми лояльності, акційних умов, оцінки кредитоспроможності Споживача, актуальної процентної ставка за Кредитом, та визначаються в умовах Договору Кредиту (подаються для вивчення в Оферті).Також процентна ставка деяким Заявником обирається системою Товариства за результатом наданої інформації Заявником до Товариства при подачі Заявки.

Строк дії Договору Кредиту починає обчислюватись з дати укладення Договору і діє до строку визначеного в Договорі але з урахуванням повного виконання Договору Кредиту, нарахування процентів за Договором у разі його не закриття в повному обсязі продовжується протягом 100 календарних днів з моменту сплива строку повернення Кредиту. Мінімальний строк за Договором, на який видається Кредит, складає 7 (сім) календарних днів. Мінімальний строк дії Договору складає 7 (сім) календарних днів + 100 днів після спливу строку Кредиту.

Умови Договору Кредиту можуть бути змінені/доповнені лише за угодою Сторін шляхом укладання відповідної додаткової угоди до Договору.

Розмір базової та акційної процентних ставок за Договором Кредиту є фіксованим та може бути змінений Сторонами шляхом укладання додаткової угоди до Договору. Збільшення фіксованої процентної ставки за Договором без письмової згоди споживача фінансової послуги не допускається.

Споживач має можливість відмовитись від підписання Договору, повернути Кредит достроково, а також відмовитися від договору протягом 14-ти календарних днів з дня його укладення, повернувши Кредит та сплативши проценти за користування Кредитом, нараховані за фактичнукількість днів користування без застосування додаткових платежів.

Наслідки прострочення виконання зобов’язань визначаються умовами Договору Кредиту та ПРАВИЛАМИ НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СОС КРЕДИТ”.

Інформація щодо бюро кредитних історій, до якого ТОВ «СОС КРЕДИТ» передається інформація для формування кредитних історій Позичальників (суб’єктів кредитної історії):

ТОВ «Українське бюро кредитних історій»

Місцезнаходження: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ, Україна, 01001 Адреса для кореспонденції: а/с 7566, м. Дніпро, Україна, 49300 Офіційна веб-сторінка: https://www.ubki.ua/

Умови, за яких ТОВ «СОС КРЕДИТ», як Кредитодавець, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору

ТОВ «СОС КРЕДИТ» може здійснювати відступлення права грошової вимоги за укладеним Договором Кредиту у випадку допущення Позичальником прострочення виконання грошових зобов’язань.

При цьому, за наявності виняткових обставин (наявність економічної необхідності, форс- мажорні обставини, вимоги договорів, укладених з партнерами Товариства) Кредитодавець залишає за собою право відступити право вимоги за Договором Кредиту, яке виникне в майбутньому.

Порядок відступлення права вимоги за Договором позики новому кредитору:

ТОВ «СОС КРЕДИТ» здійснює відступлення права вимоги за Договорами Кредиту на підставі укладеного відповідно до вимог Цивільного кодексу України договору з новим кредитором. При цьому, ТОВ «СОС КРЕДИТ» залишає за собою право попередньо повідомити Позичальника про намір відступити право вимоги за простроченим ним Договором Кредиту.

У результаті відступлення права вимоги ТОВ «СОС КРЕДИТ» відповідно до вимог Закону України «Про споживче кредитування» зобов’язане протягом 10 робочих днів з дати відступлення повідомити про це Позичальника у спосіб, визначений частиною першою статті 25 цього Закону.

Умови, за яких ТОВ «СОС КРЕДИТ», як Кредитодавець, розпочинає діяльність з врегулювання простроченої заборгованості:

ТОВ «СОС КРЕДИТ» здійснює врегулювання простроченої заборгованості згідно чинного законодавства України , та може починати працювати з Позичальниками які прострочили платіж за Кредитом з першого дня такого прострочення.

При цьому, ТОВ «СОС КРЕДИТ» залишає за собою право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості відповідно до умов укладеного Договору Кредиту та чинного законодавства України одразу після допущення Позичальником прострочення виконання зобов’язань.

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

Позичальник може здійснити погашення простроченої заборгованості наступним способом на вибір:

 1. Через Особистий кабінет на сайті ТОВ «СОС КРЕДИТ» ;
 2. Через касу будь-якого відділення/платіжний термінал банку на території України;
 3. За реквізитами ТОВ «СОС КРЕДИТ» шляхом використання мобільного додатку свого обслуговуючого банку;
 4. За реквізитами   ТОВ «СОС КРЕДИТ»     шляхом    використання   інших платіжних терміналів/сервісів платіжних систем.

Станом на сьогодні ТОВ «СОС КРЕДИТ» не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

Гіперпосилання на вебсторінку, де розміщено інформацію про порядок і процедуру захисту персональних даних:

https://soscredit.ua/wp-content/uploads/2022/01/polozhennya-pro-obrobku-ta-zahist-personalnih-danih.pdf
Гіперпосилання на інформацію щодо врегулювання заборгованості:

https://soscredit.ua/uk/zapitannya-ta-vidpovidi/poryadok-vregulyuvannya-prostrochenoyi-zaborgovanosti-zgidno-chinnogo-zakonodavstva

Гіперпосилання на порядок розгляду фінансовою установою звернень громадян: https://soscredit.ua/uk/zvernennya-gromadyan

Тип позики/Кредиту Перша позика/Кредит* Повторна позика/Кредит*
Сума Позики/Кредиту*
500 – 15 000 грн, гнучка сума Кредиту – у результаті опрацювання заявки може бути запропоновано підвищену або компромісну суму Кредиту
500 – 15 000 грн, гнучка сума Кредиту – у результаті опрацювання заявки може бути запропоновано підвищену або компромісну суму Кредиту
Розмір процентів за користування Базова процентна ставка – 3% на день на весь строк користування Кредитом відповідно до умов укладеного Договору, за виключенням періоду пролонгації строку Кредиту (на період пролонгації діє денна процентна ставка від 1 до 2,5 %).
Акційна процентна ставка – 0,01% на день на весь строк Кредиту, погоджений під час укладання Договору.
В рамках програми лояльності Споживачу може бути запропонована знижена процентна ставка за Договором Кредиту
Базова процентна ставка – 3% на день на весь строк користування Кредитом відповідно до умов укладеного Договору, за виключенням періоду пролонгації строку Кредиту (на період пролонгації діє денна процентна ставка від 1-4 %).
Акційна процентна ставка – 0,01% на день на весь строк Кредиту, погоджений під час укладання Договору.
В рамках програми лояльності Споживачу може бути запропонована
знижена процентна ставка за Договором Кредиту.
Реальна річна процентна ставка  від 3,71 до 196086,56% від 3,71 до 196086,56%
Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії Акційна процентна ставка застосовується у межах строку Кредиту, на повний строк та/або на частину строку дії Кредиту зазначеного в договорі на момент його укладання.
Акційна процентна ставка застосовується у межах строку Кредиту, на повний строк та/або на частину
строку дії Кредиту зазначеного в договорі на момент його укладання.
Строк до 65 днів, при цьому Споживач має право ініціювати пролонгацію
до 65 днів, при цьому Споживач має право ініціювати пролонгацію
Наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України супровідні послуги відсутні супровідні послуги відсутні
Вік позичальника від 18 років до 90 років від 18 років до 90 років
Способи отримання позики/Кредиту Оформлюється в онлайн-режимі в інформаційній системі ТОВ «СОС КРЕДИТ» https://soscredit.ua/
Оформлюється в онлайн-режимі в інформаційній системі ТОВ «СОС КРЕДИТ» https://soscredit.ua/
Для оформлення необхідно 1) зареєструвати Особистий кабінет(пройти процедуру ідентифікації/верифікації);
2) Подати Заявку на отримання позики;
3) Вивчити та підписати Договірну документацію.
1) увійти до Особистого кабінету;
2) Подати заявку на отримання позики;
3) Вивчити та
Підписати Договірну
документацію.
Документи (дані документів), необхідні для отримання позики/Кредиту
1) паспорт/id-картка громадянина України (для реєстрації
паспортних даних);
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
3) банківські реквізити;
4) інші документи можуть бути надані у випадках, передбачених внутрішніми документами компанії згідно з чинним законодавством.
надання даних паспорту та РНОКПП при повторному оформленні позики не вимагається. При цьому, зазначаємо, що повторна ідентифікація здійснюється у разі зміни наданих раніше даних (документів) для ідентифікації/настання строків актуалізації інформації відповідно до внутрішніх документів компанії.
Швидкість автоматичної обробки заявки до 15 хвилин до 3 хвилин
Пролонгація до 30 днів (кількість можливостей скористатися послугою пролонгації необмежена). Умови пролонгації визначаються відповідною Додатковою угодою та Договором Кредиту.
до 30 днів (кількість можливостей скористатися послугою пролонгації необмежена). Умови пролонгації визначаються відповідною Додатковою угодою та Договором Кредиту
Гіперпосилання на вебсторінку, де розміщено умови типового договору позики та внутрішні правила надання фінансових послуг
Типовий договір:

https://soscredit.ua/uk/zapitannya-ta-vidpovidi/priklad-dogovoru-kredituvannya


Внутрішні правила:

https://soscredit.ua/uk/vnutrishni-pravila

Типовий договір:

https://soscredit.ua/uk/zapitannya- ta-vidpovidi/priklad-dogovoru- kredituvannya

 

Внутрішні правила:

https://soscredit.ua/uk/vnutrishni-pravila

Дострокове розірвання договору позики/Кредиту Позичальник має право розірвати укладений договір протягом чотирнадцяти календарних днів з дати його
укладання, повідомивши про це Позикодавця письмово до спливу зазначеного чотирнадцятиденного періоду. Позичальник повинен повернути Кредитодавцю кошти, одержані згідно з таким договором та сплатити проценти за ставкою, визначеною умовами договору, за період з моменту отримання коштів ідо моменту їх повернення.
Позичальник має право розірвати укладений договір протягом чотирнадцяти календарних днів здати його укладання, повідомивши про це Позикодавця письмово до спливу зазначеного чотирнадцятиденного періоду. Позичальник повинен повернути Кредитодавцю кошти, одержані згідно з таким договором та сплатити проценти за ставкою, визначеною умовами договору, за період з моменту отримання коштів і до моменту їх повернення.
Гіперпосилання на істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту
Додаток №1 Додаток №1
Гіперпосилання на істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту
Додаток №2 Додаток №2
Увага! Рекомендуємо негайного інформувати ТОВ «СОС КРЕДИТ» про несанкціонований доступ до Вашого особистого кабінету на веб-сайті https://soscredit.ua/або про зміну Вашої інформації, що міститься в особистому кабінеті.
Сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ: https://kis.bank.gov.ua/

*Перша та повторна позика/Кредит не є окремими різновидами кредитних продуктів, що надаються ТОВ «СОС КРЕДИТ». Щодо них укладається один і той самий договір. Дана інформація вказана в розрізі суми позики/кредиту, яка надається при першому та повторному зверненні.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У разі користування фінансовою послугою, що надається ТОВ «СОС КРЕДИТ», можливі наступні наслідки для споживача: зміна кредитної історії позичальника, прострочення виконання грошового зобов’язання, взаємодія кредитодавця з позичальником в межах укладеного договору Кредиту, відступлення права грошової вимоги за договором на користь третіх осіб та інші наслідки, що можуть виникнути відповідно до чинного законодавства України та укладеного договору.

У разі невиконання/прострочення виконання споживачем грошового зобов’язання за договором Кредиту, позичальнику на простроченому суму Кредиту за кожен день прострочення нараховуються проценти у розмірі, визначеному Сторонами в Договорі.

У випадку невиконання позичальником умов для застосування акційної процентної ставки, користування позикою для нього стає доступним виключно на стандартних умовах — за базовою процентною ставкою.
Також попереджаємо про:

 • те, що порушення виконання зобов’язання щодо повернення Кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання позики/кредиту надалі;
 • те, що фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь- яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту;
 • те, що для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання Кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;
 • те, що фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів Кредиту тільки за згодою сторін;
 • можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;
 • те, що можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування Кредиту залежать від обраного споживачем способу сплати;
 • те, що ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін або зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні.

 

 

Інформація про дві послуги з надання Кредиту одного різновиду (умови визначаються в залежності від виконання споживачем вимог для застосування акційної процентної ставки)

Тип позики/Кредиту Позика/Кредит, за якою/им споживачем виконано вимогу для застосування акційної процентної ставки
Позика/Кредит, за якою/им споживачем не виконано вимогу для застосування акційної процентної ставки
Сума позики/Кредиту 3000 грн 3000 грн
Строк Кредиту, погоджений на момент укладання договору 15 днів 65 днів
Розмір процентної ставки за користування позикою/Кредитом 0,01% 3%
Реальна річна процентна ставка 3,71% 196086,56%
Сума до погашення, передбачена договором на момент його укладання
Сума відсотків за строк користування до повернення – 4 грн. 50 коп. Тіло до повернення 3 000 грн. 00 коп. Загальна вартість кредиту до якого згідно чинного законодавства України входить тіло + відсотки та інші платежі , що встановлені договором , у даному випадку додаткових платежів окрім тіла та відсотків не передбачено тому загальна вартість становить – 3 004 грн. 50 коп.
Сума відсотків за строк користування до повернення – 5 850 грн 00 коп.
Тіло до повернення 3 000 грн. 00 коп. Загальна вартість кредиту до якого згідно чинного законодавства України входить тіло + відсотки та інші платежі , що встановлені договором, у даному випадку додаткових платежів окрім тіла та відсотків не передбачено тому загальна вартість становить – 8 850 грн 00 коп.
Строк фактичного користування позикою/Кредитом
15 днів 65 днів
Застосована умова про нарахування процентів за користування позикою/Кредитом
Нарахування процентів за акційною процентною ставкою – 0,01% на день Нарахування процентів за базовою процентною ставкою – 3 % на день
Сума заборгованості, що підлягає сплаті станом на останній день строку фактичного користування позикою/Кредитом Сума відсотків за строк користування до повернення – 4 грн. 50 коп. Тіло до повернення 3 000 грн. 00 коп. Загальна вартість кредиту до якого згідно чинного законодавства України входить тіло + відсотки та інші платежі , що встановлені договором, у даному випадку додаткових платежів окрім тіла та відсотків не передбачено тому загальна вартість становить – 3 004 грн. 50 коп
Сума відсотків за строк користування до повернення – 5 850 грн 00 коп. Тіло до повернення 3 000 грн. 00 коп. Загальна вартість кредиту до якого згідно чинного законодавства України входить тіло + відсотки та інші платежі, що встановлені договором, у даному випадку додаткових платежів окрім тіла та відсотків не передбачено тому загальна вартість становить – 8 850 грн 00 коп.