Сума кредиту:
Строк кредиту:
Ввести промокод

Термін дії промокоду закінчився

Промокод активовано

Остаточний розрахунок буде надано після проходження реєстрації та підтвердження Клієнтом суми та строку кредиту при поданні заявки!

Попередні умови кредитування
Повернути до
Тіло кредиту, грн
Відсотки по кредиту (період 1), грн
Сума до повернення (період 1), грн
Середня відсоткова ставка в день (период 1 и 2), %
Загальні витрати по кредиту
 

Це витрати споживача, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, включаючи проценти по кредиту. Комісії та інші обов’язкові платежі за супровідні послуги не нараховуються.

Графік платежів
Реальна річна відсоткова ставка, % річних
Загальна вартість кредиту за розрахунковий період

Загальна вартість кредиту за розрахунковий період – ця сума включає тіло кредиту та нараховані відсотки за 1 та 2 період користування кредитом.

Деталі
Ввести промокод

Термін дії промокоду закінчився

Промокод активовано

Остаточний розрахунок буде надано після проходження реєстрації та підтвердження Клієнтом суми та строку кредиту при поданні заявки!

Кому належить соціальна пенсія в Україні

 1. Що таке соціальна пенсія
 2. Чим відрізняється соціальна пенсія від трудової
 3. Чим відрізняється страхова пенсія від соціальної
 4. Розмір соціальної пенсії в Україні
 5. Як оформити соціальну пенсію в Україні
 6. Соціальна пенсія в Україні в 2021 році
 7. Скільки років стажу потрібно для соціальної пенсії
 8. Чи буде підвищення соціальної пенсії

Держава піклуватися про соціально незахищених громадян України, які в силу віку, стану здоров’я, складних життєвих обставин потребують соціальної підтримки та захисту. Це інваліди (в тому числі і діти-інваліди), безробітні, пенсіонери, діти-сироти, діти з багатодітних сімей, люди, постраждалі в разі техногенних катастроф та інші соціальні групи.

Для таких категорій громадян передбачені різні соціальні гарантії та матеріальна підтримка від держави: пільги, допомоги та виплати, в тому числі і соціальна пенсія.

Розглянемо докладніше, що таке соціальна пенсія в Україні, кому вона призначається, який розмір соціального грошового забезпечення у 2021 році і що потрібно зробити для його отримання?

Що таке соціальна пенсія

Державна соціальна пенсія — це матеріальна підтримка (грошове забезпечення), яка виплачується на регулярній основі (щомісячно) з державного бюджету непрацездатним або обмежено працездатним громадянам, які не мають трудового стажу та інших джерел доходу.

Українським законодавством встановлено три види соціальних виплат, що розрізняються між собою основою для призначення:

 • За станом здоров’я: цей вид соціальної пенсії призначається інвалідам 1 та 2 групи, у тому числі й дітям-інвалідам, а також інвалідам 3 групи, які не мають жодного дня трудового стажу;
 • За втрати годувальника: виплачується неповнолітнім дітям до 18 років та студентам очних відділень вузів до 23 років, якщо вони залишилися без одного або обох батьків;
 • За віком (старості): соціальна допомога особам ( чоловікам та жінкам), які досягли пенсійного віку, але з якихось причин не мають достатнього трудового стажу для оформлення страхової пенсії по старості.

Хто має право на отримання соціальної пенсії

Перелік осіб, які мають право на отримання соціальних виплат, регулюється Законом України «Про пенсійне забезпечення» і Постановою КМУ (Кабінет Міністрів України) «Про затвердження Порядку призначення і виплати державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд ».

Відповідно до Закону про соціальні пенсії, право на державну допомогу мають особи, які відповідають таким умовам:

 • Досягли віку 63 роки, але не мають право на страхову пенсію відповідно до законодавства;
 • Визнано інвалідами в установленому порядку;
 • Чи не отримують пенсійних виплат, призначених для відшкодування збитку здоров’ю, за програмою соціального страхування від нещасних випадків або у зв’язку з хворобою, отриманою під час виконання професійних обов’язків і спричинила втрату працездатності;
 • Не отримують соціальну допомогу, як інваліди з дитинства та діти-інваліди ;
 • Є малозабезпеченими людьми, сукупний прибуток яких на місяць не перевищує показника у 949 гривень;
 • Є інвалідами 1 групи, сукупний середньомісячний прибуток яких за останні 6 міс, що передують зверненню за призначенням соціальної виплати, не перевищує показник 115% від прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Соціальні виплати (пенсію) можуть отримувати не тільки громадяни України, які постійно проживають на території країни.

Право на отримання соціальної пенсії є в іноземців та осіб без громадянства, що переселилися з інших держав на територію України для постійного проживання. Отримати матеріальну допомогу можуть і особи, які мають офіційний статус біженця, які відповідають умовам отримання соціальної пенсії відповідно до українського законодавства.

Кому належить соціальна пенсія в Україні

Кому в грошовій державній допомозі буде відмовлено

Далеко не всі громадяни, яким не вистачає трудового стажу для виходу на пенсію, можуть отримати соціальну допомогу від держави.

У соціальної пенсії буде відмовлено в наступних випадках:

 • Якщо заявник вже отримує трудову пенсію, або має офіційне працевлаштування (навіть не на повний робочий день) та інші джерела доходу;
 • Будь-хто з родичів заявника за останні 12 місяців перед датою написання заяви на отримання соціальної допомоги, здійснив покупку на суму понад 50 тис. гривень;
 • Сукупний середньомісячний дохід всіх членів сім’ї перевищує показник 100% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, визнаних непрацездатними (обмежено працездатними);
 • у власності близьких родичів заявника є друга квартира або ж більше однієї машини у власності. За наявності другої квартири, житлова площа тільки в тому випадку буде зарахована, як додаткова, якщо загальна площа житла (2-х квартир) буде складати більше 21 кв. м на людину.

Важливий момент! Якщо один з членів сім’ї визнаний інвалідом (мається медичний висновок), непрацездатний громадянин, який не має достатнього стажу для виходу на трудову пенсію, може розраховувати на соціальну допомогу від держави, не дивлячись на обмеження.

Остаточне рішення про призначення або відмову в соціальній пенсії приймається після ретельного вивчення матеріально-побутових умов конкретного громадянина (заявника). За відмови у призначенні соціальної пенсії та за незгоди з таким рішенням, громадянин (заявник) може звернутися зі скаргою до вищих органів.

Чим відрізняється соціальна пенсія від трудової

Трудова пенсія призначається пенсіонеру, що має достатній стаж роботи після досягнення ним віку, визначеного законодавством.

Раніше існувало поняття «загальний (трудовий ) стаж», яке після 2004 року було замінено поняттям «страховий стаж».

Загальний (трудової) стаж — це стаж (сумарна тривалість роботи), що напрацьований громадянином України за весь час і відображений у записах трудової книжки. Він може включати в себе поняття: загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи.
Страховий стаж — це один з видів стажу, по-іншому, певний відрізок часу, протягом якого працевлаштоваа офіційно особа підлягала обов’язковому пенсійному страхуванню, тобто за неї сплачувалися внески у ПФУ (Пенсійний фонд України), які відраховуються із заробітної плати.

Для підтвердження трудового стажу необхідно надати до ПФУ трудову книжку: наявний до січня 2004 року трудовий стаж автоматично прирівнюється до страхового стажу .

Якщо громадянин мав протягом довгого часу роботу, яка була єдиним джерелом доходу, але при цьому працював неофіційно, то він не має права на трудову пенсію, так як неофіційне працевлаштування не зараховується у робочий ( трудовий) стаж. У цьому випадку громадянин може розраховувати тільки на соціальну пенсію.

Чим відрізняється страхова пенсія від соціальної

Головною і принциповою відмінністю соціальної пенсії від страхової пенсії є той факт, що фінансування проводиться з бюджету держави, а не за рахунок внесків роботодавців.

При цьому страхова та соціальна пенсія для непрацездатних громадян — це два різних види державної допомоги. Їх об’єднує лише один фактор: вони можуть бути призначені по старості, по інвалідністю та у разі втрати годувальника.

Соціальна пенсія по старості

Українським громадянам, що досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію у зв’язку з відсутністю необхідного страхового стажу, виплачується тимчасову допомогу, в загальному розумінні, соціальна пенсія.

Соціальна пенсія по старості без трудового стажу перераховується кожні 6 міс. з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу.

Тимчасова матеріальна підтримка від держави за відсутності будь-яких змін у житті пенсіонера, виплачується аж до досягнення віку, з якого він набуває право на пенсійну виплату. Надалі пенсійне забезпечення встановлюється безстроково: до кінця життя.

Соціальна пенсія по інвалідності

Державна соціальна пенсія інвалідам призначається особам з інвалідністю 1, 2 і 3 групи, які не мають страхового стажу, в тому числі інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

Матеріальна підтримка від держави встановлюється у термін, протягом якого громадянин визнаний інвалідом. В окремих випадках (інвалідність 1 групи, досягнення пенсійного віку та інше) пенсія призначається безстроково.

Розмір соціальної допомоги інвалідам виражений у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму:

 • 1 група — 100% від прожиткового мінімуму в країні на момент призначення пенсії з постійною індексацією;
 • 2 група — 80%;
 • 3 група — 60%.

Соціальна пенсія по втраті годувальника

Неповнолітнім дітям, у тому числі студентам ВНЗ до 23 років, що втратили одного або двох батьків, призначається соціальна пенсія у зв’язку з втратою годувальника, яка виплачується аж до повноліття та закінчення навчання, при цьому зараховується тільки очне навчання.

Виплати студентам можуть бути припинені не тільки після захисту диплома та випуску з ВНЗ, а й з іншої причини. При цьому якщо студент просто змінює ВНЗ, то він продовжує отримувати матеріальну підтримку від держави, навіть якщо отримує стипендію, у тому числі й підвищену.

В окремих випадках соціальні виплати у зв’язку з втратою годувальника належать і батькам (опікунам), дружині/чоловіку військового, який загинув або пропав безвісти у період несення військової (термінової/контрактної) служби.

Розмір соціальної пенсії в Україні

Розмір соціальних виплат окремим категоріям громадян безпосередньо залежить від прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб на момент звернення за призначенням пенсії.

Сума соціальної допомоги від держави коливається для різних груп непрацездатних громадян України:

 • 100% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб виплачується інвалідам 1 групи та жінкам з наявністю звання «Мати-героїня»;
 • 80% — для інвалідів 2 групи;
 • 60% — для інвалідів 3 групи;
 • 30% — для інших категорій громадян.

Розмір грошових виплат — фіксована сума на певний проміжок часу. Перерахунок суми соцдопомоги проводиться кожні 6 місяців з урахуванням матеріально-майнових змін та середньомісячного доходу одержувача соціальної виплати. Також держава проіндексує розмір допомоги за будь-яких змін прожиткового мінімуму.

Кому належить соціальна пенсія в Україні

Як розраховується соціальна пенсія

Для розрахунку розміру соціальної допомоги застосовується показник прожиткового мінімуму, встановленого законодавством на відповідний рік для осіб, які втратили працездатність (обмежено працездатних) і на дату звернення за призначенням соцвиплати.

При збільшенні показника прожиткового мінімуму для непрацездатних (обмежено працездатних) осіб, перерахунок грошової соціальної виплати виконується автоматично та здійснюється з тієї дати, з якої встановлений новий розмір прожиткового мінімуму.

Як оформити соціальну пенсію в Україні

На відміну від пенсіонерів, трудова пенсія яких оформляється через ПФУ, призначенням соціальної допомоги для осіб, які мають право на матеріальну підтримку від держави, займаються структурні підрозділи УПСЗН (Управління праці та соціального захисту населення).

Для призначення соціальної пенсії (соціальної допомоги) громадянину слід звернутися до органів праці та соцзахисту за місцем проживання, аби надати повний пакет документів:

 • Заява за формою, затвердженою наказом Мінпраці;
 • Документ, що засвідчує особу (паспорт);
 • Трудова книжка;
 • Документ про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб (ІПН);
 • Довідка про склад сім’ї із зазначенням інформації про прописку (адресу зареєстрованого місця проживання) або про місце фактичного проживання;
 • Декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні 6 міс. (Два квартали), що передують даті (місяця) звернення за нарахуванням допомоги;
 • Довідка про наявний страховий стаж, що видана і завірена ПФУ.

В окремих випадках потрібні додаткові документи:

 • У разі визнання особи недієздатною, буде потрібна копія рішення про встановлення опіки;
 • Для осіб з інвалідністю — виписка з акту огляду медико-соціальної експертної комісії ( МСЕК);
 • Для біженців необхідна копія посвідчення, що вказує на присвоєння статусу біженця, або тимчасової посвідки на проживання;
 • Якщо заява подається за місцем фактичного проживання, до заяви необхідно додати довідку про те, що заявник не отримує соціальну допомогу в органах соцзахисту за місцем реєстрації.
 • Для осіб без певного місця проживання (бездомних) замість довідки про склад сім’ї необхідно додати довідку про місце перебування, що видається органами, де громадянин перебуває на обліку або де йому надається тимчасове притулок.

Для розгляду заяви органами соціального захисту населення відводитися 10 календарних днів з дня звернення за призначенням соціальної виплати. При цьому соціальна пенсія призначається з дня, що настає після дати досягнення пенсійного віку, в разі, якщо звернення відбулося не пізніше, ніж через 3 міс. після досягнення такого віку.

Якщо заявник звернувся за соціальною допомогою пізніше терміну в 3 міс. після досягнення пенсійного віку, виплата призначається з дня звернення, яким вважається день реєстрації органом соцзахисту заяви.

При відмові органів соцзахисту в призначенні соціальної виплати, заявнику буде повідомлено у письмовому вигляді протягом 5 діб з дня прийняття такого рішення.

Соціальна пенсія в Україні в 2021 році

У 2021 році закінчився перехідний період для непрацездатних пенсіонерів, які не мають достатнього стажу для виходу на трудову пенсію. До кінця 2020 року такі пенсіонери отримували соціальну пенсію, сума якої становила різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середньомісячним сукупним доходом сім’ї у розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

З урахуванням змін, що відбулися в законодавстві України з 1 січня 2021 року далеко не всі громадяни, яким не вистачає трудового стажу для виходу на пенсію, можуть отримати соціальну допомогу від держави.

У соціальній пенсії буде відмовлено в наступних випадках:

 • Якщо заявник не напрацював достатнього страхового стажу;
 • Якщо заявник вже отримує трудову пенсію, або має офіційне працевлаштування (навіть не на повний робочий день) та інші джерела прибутку;
 • Будь-хто з родичів заявника за останні 12 місяців перед датою написання заяви на отримання соціальної допомоги, здійснив покупку на суму понад 50 тис. гривень;
 • Сукупність й середньомісячний прибуток всіх членів сім’ї перевищує показник 100% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, визнаних непрацездатними (обмежено працездатними);
 • У власності близьких родичів заявника є друга квартира або ж більше однієї машини у власності. За наявності другої квартири, житлова площа тільки в тому випадку буде зарахована, як додаткова, якщо загальна площа житла (2-х квартир) буде складати більше 21 кв. м на людину.

Важливий момент! Якщо один з членів сім’ї визнаний інвалідом (мається медичний висновок), непрацездатний громадянин, який не має достатнього стажу для виходу на трудову пенсію, може розраховувати на соціальну допомогу від держави, не дивлячись на обмеження.

Остаточне рішення про призначення або відмову у соціальній пенсії приймається після ретельного вивчення матеріально-побутових умов конкретного громадянина (заявника). При відмові у призначенні соціальної пенсії і при незгоді з таким рішенням, громадянин (заявник) може звернутися зі скаргою до вищих органів.

Скільки років стажу потрібно для соціальної пенсії

У зв’язку зі змінами в ЗУ, з 1 січня 2021 року:

 • Особи, які не мають страхового стажу рівного 28 років, але які мають не менше 18 років страхового стажу, можуть виходити на пенсію в 63 роки.
 • Громадяни України, котрі мають мінімального стажу в 18 років, але мають стаж не менше 15 років, зможуть вийти на пенсію в 65 років.

Особи, які не мають навіть 15-річного стажу (+ особи без громадянства, біженці та особи без певного місця проживання), а рівень їхніх доходів значно менше прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян на кожного члена сім’ї , мають право на державну допомогу у літньому віці, тільки це буде вже не соціальна пенсія, а соціальна допомога.

Для таких осіб, а також для громадян з інвалідністю, які не мають достатнього страхового стажу, і дітей, які не мають права на пенсію по втраті годувальника, починає працювати Закон «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», який передбачає матеріальну допомогу від держави у розмірі 100% від прожиткового мінімуму (130% — на дітей).

Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію), які втратили роботу, але не мають права на соціальну пенсію, можуть отримувати допомогу по безробіттю, яке буде виплачуватися 720 календарних днів.

Кому належить соціальна пенсія в Україні

Чи буде підвищення соціальної пенсії

З 1 липня 2021 року, згідно з статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» відбулося підвищення прожиткового мінімуму, у зв’язку з цим збільшено і розмір окремих соціальних виплат , в тому числі і тих, які відносяться до соціальних пенсій.

Таким чином, мінімальна соціальна пенсія в Україні для непрацездатних громадян становить тисячу вісімсот п’ятдесят чотири грн.

Для інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів:

Для інвалідів з дитинства — 1 група 1854 грн.
2 група 1483 грн.
3 група 1112,4 грн.
Для дітей-інвалідів до 18 років 1297,8 грн.

Збільшений і розмір надбавок по догляду;

За інвалідом з дитинства – 1 група піддгрупа А 2781 грн.
1 група підгрупа В 1854 грн.
За дитиною-інвалідом підгрупы А до 6 років 3019,5 грн.
За дитиною-інвалідом підгрупи А до 6 років 3765 грн.

Мінімальний розмір соціальної допомоги у разі втрати годувальника становить з 1 липня:

 • На 1 дитину – +1854 грн.;
 • На 2-х дітей – 2320,8 грн;
 • На 3-х і більше дітей – 2781 грн.

Збільшена і соціальна допомога у разі втрати годувальника для осіб з числа військовослужбовців: з 1 липня 2021 року вона становить 3708 гривень. Передбачені й доплати за понаднормовий стаж для осіб, які перебувають на пенсії, але не працюють, тобто не мають додаткових джерел доходу.

Наступне підвищення прожиткового мінімуму з 1854 грн. до 1934 грн. планується у грудні 2021 року, що також призведе до підвищення показника мінімальної пенсії та збільшення розміру надбавок. Перерахунок пенсій і соціальних виплат також виконується в автоматичному режимі, і пенсіонеру немає необхідності відвідувати УПСЗН з новою заявою.

Пам’ятайте, що додаткові гроші можна отримати у SOS CREDIT. Для цього знадобиться мінімум часу і документів — тільки паспорт та ідентифікаційний код. Для нових клієнтів 500-10 000 грн, а для постійних більше — 500-15 000 грн. Працюємо через інтернет — нікуди особисто приїжджати не треба. Надаємо послуги різним категоріям громадян, вік яких 18-90 років. Кредит виплачується на картку клієнта. Ви отримаєте гроші у будь-який час доби та погоди за вікном. Видача всього за 20 хвилин. Це дійсно вигідна пропозиція!

Гіперпосилання на істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту згідно вимог Національного банку України та інших законодавчих актів України.

Додаток 1

Гіперпосилання на істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту.

Додаток 2

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У разі користування фінансовою послугою Товариства з обмеженою відповідальністю «СОС КРЕДИТ» (далі-Товариство), попереджаємо про можливі наступні наслідки для споживача:

•те, що порушення виконання зобов’язання щодо повернення Кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання позики/кредиту надалі;

•те, що фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь- яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту;

•те, що для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання Кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;

•те, що фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів Кредиту тільки за згодою сторін;

•можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;

•те, що можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування Кредиту залежать від обраного споживачем способу сплати;

• те, що ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється зі зміною умов попередньо укладеного договору. Нарахування процентів відбувається за договором у декілька періодів, строк та умови яких визначені в договорі (періоди можуть додаватись та /або змінювати при укладанні додаткових угод до договору). Акційні процентні ставки (від 0,01%) за даними періодами діють до останнього дня до 23 години 55 хвилин користування кожного періоду, що визначений умовами договору. У разі якщо споживач не виконає оплати процентів за визначений період в останній день періоду визначеного в договорі до 23 години 55 хвилин включно Товариство нараховує проценти за попередній та/або цей період за базовою процентною ставкою (2,5%) та споживач повинен буде сплатити проценти за базовою процентною ставкою/ставками, також наступний період буде нараховуватись за базовою процентною ставкою, що визначена в договорі.Якщо споживач погасить проценти за перший діючий період договору до кінця третього дня до закінчення даного періоду та не погасить тіло з процентами в останній день даного періоду Товариство має право нараховувати споживачу наступний період за акційною процентною ставкою але з урахування положень визначених вище. Якщо споживач оформить пролонгацію у діючому періоді Договору до кінця третього дня до закінчення даного періоду залишок нарахованих акційних процентів перейде на наступний період за акційною процентною ставкою, але з урахування положень визначених вище.
У допущення споживачем невиконання або неналежного виконання зобов’язань згідно договору, можливі наступні наслідки для споживача:
зміна кредитної історії споживача, прострочення виконання грошового зобов’язання, взаємодія кредитодавця з позичальником в межах укладеного договору Кредиту, відступлення права грошової вимоги за договором на користь третіх осіб та інші наслідки, що можуть виникнути відповідно до чинного законодавства України та укладеного договору.
У разі невиконання/прострочення виконання споживачем грошового зобов’язання за договором Кредиту, позичальнику на простроченому суму Кредиту за кожен день прострочення нараховуються проценти у розмірі, визначеному Сторонами в Договорі.
 У випадку невиконання позичальником умов для застосування акційної процентної ставки, користування позикою для нього стає доступним виключно на стандартних умовах — за базовою процентною ставкою. У випадку прострочення споживачем повернення Кредиту, споживач на вимогу кредитодавця зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми. Також кредитодавець має право нарахувати пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за час невиконання споживачем своїх зобов’язань за кредитним договором (нарахування пені є правом, а не обов’язком кредитодавця). ТОВ «СОС КРЕДИТ», як кредитодавець, має право звернутися до суду з позовом до споживача з метою примусового стягнення заборгованості.

12354 переглядів
Поделиться в Facebook

Схожі статті:

Отримати кредит